สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
พฤ.13กุมภาพันธ์7.04.1
ศ.14กุมภาพันธ์7.94.5
ส.15กุมภาพันธ์6.53.8
อา.16กุมภาพันธ์5.33.2
จ.17กุมภาพันธ์6.73.9
อ.18กุมภาพันธ์6.83.9
พ.19กุมภาพันธ์6.33.5