สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
พฤ.14กุมภาพันธ์7.34.1
ศ.15กุมภาพันธ์7.34.1
ส.16กุมภาพันธ์6.03.4
อา.17กุมภาพันธ์5.22.8
จ.18กุมภาพันธ์6.83.7
อ.19กุมภาพันธ์5.02.8
พ.20กุมภาพันธ์1.71.4