สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
พ.25มีนาคม5.63.1
พฤ.26มีนาคม5.12.8
ศ.27มีนาคม5.32.9
ส.28มีนาคม4.02.6
อา.29มีนาคม3.42.4
จ.30มีนาคม4.12.4
อ.31มีนาคม4.42.5