สถิติประจำปี 2562

ดัชนีสูงสุด
1.วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:059.4
2.วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 17:358.3
3.วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:208.2
4.วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 17:508.2
5.วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:058.2
6.วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:458.2
7.วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:108.1
8.วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:408.1
9.วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 17:508.1
10.วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:308.1