สถิติประจำปี 2563

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:007.9
2.วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:407.7
3.วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:557.7
4.วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18:357.6
5.วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18:007.5
6.วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 18:407.5
7.วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 18:307.5
8.วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 17:457.5
9.วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 19:057.5
10.วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:557.5