สถิติประจำปี 2562

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 17:557.7
2.วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 18:257.5
3.วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 18:207.5
4.วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17:507.4
5.วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:557.4
6.วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 18:257.4
7.วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:307.3
8.วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:507.3
9.วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17:357.3
10.วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 18:057.2