สถิติประจำปี 2561

ดัชนีสูงสุด
1.วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07:558.9
2.วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 16:308.8
3.วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:058.3
4.วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17:458.3
5.วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 18:158.3
6.วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 18:008.2
7.วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 18:208.1
8.วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:458.1
9.วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 07:558.1
10.วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 18:258.0