สถิติประจำปี 2562

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 18:257.5
2.วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:557.4
3.วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:307.3
4.วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:507.3
5.วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:557.2
6.วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:557.1
7.วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 18:257.1
8.วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18:307.1
9.วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18:257.1
10.วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:507.0