สถิติประจำปี 2564

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 18:206.1
2.วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 18:306.1
3.วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 18:456.1
4.วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 18:306.0
5.วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 18:456.0
6.วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 18:305.9
7.วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 18:255.9
8.วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 18:305.9
9.วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 18:355.8
10.วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 18:055.8