สถิติประจำปี 2563

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18:208.9
2.วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 18:258.8
3.วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 17:258.7
4.วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:408.7
5.วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 17:458.6
6.วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 17:508.5
7.วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 18:308.4
8.วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08:008.3
9.วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17:558.3
10.วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:008.3