สถิติประจำปี 2565

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18:257.9
2.วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 17:357.7
3.วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:557.5
4.วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:307.5
5.วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 17:557.5
6.วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 18:007.5
7.วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 18:007.4
8.วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 18:107.4
9.วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17:507.4
10.วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:407.3