สถิติประจำปี 2565

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 18:156.4
2.วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17:506.3
3.วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 17:556.2
4.วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 18:356.2
5.วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 18:256.2
6.วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 17:406.0
7.วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 17:505.9
8.วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 18:405.8
9.วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 17:355.8
10.วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 18:305.8