สถิติประจำปี 2566

ดัชนีสูงสุด
1.วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:357.6
2.วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18:357.5
3.วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:356.8
4.วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 17:306.8
5.วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:506.8
6.วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18:206.8
7.วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:556.8
8.วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 17:356.7
9.วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:356.7
10.วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 18:056.6