สถิติประจำปี 2564

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18:257.8
2.วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18:007.6
3.วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18:257.6
4.วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18:007.5
5.วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:007.5
6.วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:357.4
7.วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 18:357.4
8.วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 17:507.3
9.วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:307.2
10.วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:007.2