สถิติประจำปี 2564

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18:257.8
2.วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18:007.6
3.วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18:257.6
4.วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18:007.5
5.วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:007.5
6.วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:357.4
7.วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 17:507.3
8.วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:457.2
9.วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18:007.2
10.วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:457.1