สถิติประจำปี 2565

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 18:058.5
2.วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:158.3
3.วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 17:308.3
4.วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 18:058.2
5.วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:058.1
6.วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 18:208.1
7.วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 17:558.0
8.วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 17:357.9
9.วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18:257.9
10.วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 07:457.9