สถิติประจำปี 2566

ดัชนีสูงสุด
1.วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:357.6
2.วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 17:457.6
3.วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18:207.5
4.วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18:357.5
5.วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 19:207.5
6.วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 18:507.5
7.วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17:557.4
8.วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17:557.4
9.วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 17:307.3
10.วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:507.3