สถิติประจำปี 2567

ดัชนีสูงสุด
1.วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:457.0
2.วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 07:556.8
3.วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 18:206.8
4.วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 17:456.7
5.วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:006.7
6.วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 18:006.7
7.วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:556.7
8.วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:556.6
9.วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17:556.6
10.วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 18:056.6