สถิติประจำปี 2563

ดัชนีสูงสุด
1.วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:408.7
2.วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 18:008.0
3.วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 18:407.9
4.วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:007.9
5.วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:157.8
6.วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:407.7
7.วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:557.7
8.วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:057.6
9.วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18:357.6
10.วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:457.6