109
เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน | ThaiEnglishJapan

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2557

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) 7.9
ถนนราชดำเนินนอก 7.5
ทางเลียบถนนรัตนาธิเบศร์ 7.5
ถนนดินแดง 7.4
ถนนสังคโลก 7.2
ถนนสามเสน 7.2
ถนนขาว 7.2
สะพานกรุงธนบุรี 7.2
ถนนสาทรเหนือ 7.2
ถนนอู่ทองใน 7.0

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2014-09-17 Wed 9.4
2014-08-09 Sat 9.3
2014-11-05 Wed 9.3
2014-11-08 Sat 9.3
2014-02-14 Fri 9.2
2014-08-08 Fri 9.2
2014-10-01 Wed 9.2
2014-01-11 Sat 9.2
2014-12-18 Thu 9.2
2014-12-03 Wed 9.2
Copyright © 2009-2020 by Metamedia Technology. All rights reserved.