สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
ส.25มิถุนายน6.14.0
อา.26มิถุนายน4.93.3
จ.27มิถุนายน6.84.0
อ.28มิถุนายน7.44.2
พ.29มิถุนายน7.04.2
พฤ.30มิถุนายน7.04.3
ศ.1กรกฎาคม7.04.2