สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
ส.19มิถุนายน5.33.4
อา.20มิถุนายน4.93.0
จ.21มิถุนายน5.83.3
อ.22มิถุนายน5.93.3
พ.23มิถุนายน6.23.4
พฤ.24มิถุนายน5.53.3
ศ.25มิถุนายน4.62.7