สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
อ.20ตุลาคม7.84.4
พ.21ตุลาคม7.94.5
พฤ.22ตุลาคม8.34.7
ศ.23ตุลาคม5.83.5
ส.24ตุลาคม6.23.5
อา.25ตุลาคม5.63.1
จ.26ตุลาคม7.94.4