สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
ศ.22กันยายน6.84.3
ส.23กันยายน6.03.7
อา.24กันยายน5.23.4
จ.25กันยายน6.03.9
อ.26กันยายน6.64.1
พ.27กันยายน6.54.1
พฤ.28กันยายน3.42.9