สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
ส.13เมษายน3.92.5
อา.14เมษายน3.92.5
จ.15เมษายน4.12.5
อ.16เมษายน3.22.3
พ.17เมษายน2.72.7
พฤ.18เมษายน5.03.1
ศ.19เมษายน2.22.1