สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
ศ.10กรกฎาคม7.64.4
ส.11กรกฎาคม6.53.8
อา.12กรกฎาคม5.33.2
จ.13กรกฎาคม7.24.1
อ.14กรกฎาคม7.24.4
พ.15กรกฎาคม7.14.3
พฤ.16กรกฎาคม2.31.8