สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
พ.13มกราคม5.93.2
พฤ.14มกราคม5.93.2
ศ.15มกราคม6.13.4
ส.16มกราคม5.23.2
อา.17มกราคม4.42.9
จ.18มกราคม5.93.2
อ.19มกราคม2.82.0