สถิติย้อนหลัง 7 วัน

วันที่ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด
อา.29พฤศจิกายน5.73.2
จ.30พฤศจิกายน7.54.0
อ.1ธันวาคม7.54.1
พ.2ธันวาคม7.64.2
พฤ.3ธันวาคม7.64.2
ศ.4ธันวาคม8.54.6
ส.5ธันวาคม5.83.6