109
เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน | ThaiEnglishJapan
feed

iGoogle Gadget

สำหรับผู้ใช้ iGoogle เชิญทดลอง iGoogle Gadget สำหรับ Longdo Traffic ที่จะแสดงแผนที่ประเทศไทยพร้อมข้อมูลสภาพจราจรแบบ real-time จาก http://traffic.longdo.com ทั้งแผนที่้ภาพนิ่งและแผนที่แบบเลื่อนไปมาได้


ท่านสามารถนำ Longdo Traffic Map Gadget ไปใส่ในหน้า iGoogle homepage ของท่าน หรือหน้าเว็บเพจใดๆ (เว็บบล็อก หรือเว็บไซต์ส่วนตัว ฯลฯ) โดยดูรายละเอียดวิธีการได้ในหน้า iGoogle Gadget สำหรับ Longdo Traffic

Copyright © 2009-2019 by Metamedia Technology. All rights reserved.