109
เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน | ThaiEnglishJapan
feed

17.00 น. MRT ปิดทุกสถานี

 ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)

เรื่อง วันที่ 14  พฤษภาคม 2553 รถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการ 17.00 น.
พลตรี ชาติชาย ประดิษพงษ์ ผอ.งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรม บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRTกล่าวว่า เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ กทม. และใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้า MRT จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทุกสถานี ในเวลา 17.00 น.ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ/พนักงาน/ทรัพย์สินหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2624-5200 เวลา 07.00 -20.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00น., 
ทาง Facebook หน้า BMCL (URL:Facebook.com/BMCL.MRT
และทาง Twitter (URL:Twitter.com/MRT_BMCL
อนึ่ง บริษัทฯใคร่ขออภัยผู้ใช้บริการไว้ ณ ที่นี้ ในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวก
ที่มา MRT

Copyright © 2009-2019 by Metamedia Technology. All rights reserved.