109
เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน | ThaiEnglishJapan
feed

ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจร งานเฉลิมพระเกียรติฯ 1-13 ธ.ค.52

พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา ระหว่างวันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2552 ซึ่งการจัดงานและกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช จัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 06.00-24.00 น. ไม่ปิดการจราจร ส่วนที่สอง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา จัดบนถนนราชดำเนินกลาง และถนนต่อเนื่อง วันที่ 3-7 ธันวาคม 2552 ปิดการจราจร ถนน 9 สาย ระหว่างเวลา 18.00 น.-24.00 น. คือ

 • ถนนราชดำเนิน แยก จปร. ถึง แยกผ่านพิภพ
 • ถนนนครสวรรค์ แยกจักรพรรดิพงษ์ ถึง แยกผ่านฟ้า
 • ถนนหลานหลวง แยกหลานหลวง ถึง แยกผ่านฟ้า
 • ถนนพระสุเมรุ แยกสะพานวันชาติ ถึงแยกป้อมมหากาฬ
 • ถนนมหาชัย แยกป้อมมหากาฬ ถึง แยกสาราญราษฎร์
 • ถนนบริพัตร แยกผ่านฟ้า ถึง แยกถนนดารงค์รักษ์
 • ถนนดินสอ แยก กทม. ถึง แยกสะพานวันชาติ
 • ถนนตะนาว แยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึง แยกคอกวัว
 • ถนนตานี แยกคอกวัว ถึง แยกสิบสามห้าง

 

และในวันพุธที่ 2 ธ.ค. 2552 จะปิดการจราจร ถนนราชดำเนินกลางและถนนต่อเนื่อง 9 สาย เพื่อเตรียมงานและซักซ้อม “ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา ” ตั้งแต่เวลา 22.00 น.- 04.00 น.ของวันที่ 3 ธ.ค. 2552

ส่วนที่สาม กิจกรรม “ พ่อ..The Greatest of the Kings The Greeting of the Land ” จัดที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) วันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2552 ปิดการจราจร 4 เส้นทาง ระหว่างเวลา 16.00 น.-21.00 น. คือ

 • ลานพระราชวังดุสิต(ลานพระรูปฯ)
 • ถนนอู่ทองใน
 • ถนนราชดำเนิน แยกพระรูปถึงแยกสวนมิสกวัน
 • ถนนศรีอยุธยา แยก พล. 1 ถึงแยกวัดเบญจฯ

ประชาชนควรเลี่ยงเส้นทาง ถนนที่มีการปิดการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว และถนนต่อเนื่องกับการปิดการจราจร เช่น ถนนศรีอยุธยา ถนนพิษณุโลก ถนนประชาธิปไตย ถนนพระราม 5 ถนนหลานหลวง ถนนจักรพรรดิพงษ์ ถนนสนามไชย ถนนเจริญกรุง ถนนกรุงเกษม ถนนดินสอ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ควรเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถแท๊กซี่ รถไฟ เรือด่วน สาหรับเส้นทางแนะนาข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จาก ฝั่งธนฯ มุ่งหน้า ฝั่งพระนคร ได้แก่ สะพานพระราม 8 เลี้ยวซ้าย เข้า ถนนราชสีมา หรือ ตรงไป ถนนจักรพรรดิพงษ์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้ตรงเข้า ถนนอัษฎางค์ ถนนราชินี เส้นทางเลี่ยงข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จาก ฝั่งพระนคร มุ่งหน้า ฝั่งธนฯ ได้แก่ สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7 สะพานพุทธ สะพานพระปกเกล้า เส้นทางแนะนาการทางพิเศษฯ ลงด่วนยมราช หากติดขัด ควรลงทางด่วน พระราม 6 หรือ ลงทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยฯ

สาหรับวันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2552 เริ่มปิดเส้นทางจราจร บนถนนราชดำเนินและถนนต่อเนื่อง 9 สาย เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาชนปรับเส้นทางการเดินรถเป็นวันแรกอาจไม่ได้รับความสะดวก และในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 จะมีกิจกรรมร้องเพลงชาติตามโครงการไทยเข้มแข็ง ที่สนามศุภชลาสัย ระหว่างเวลา 17.30 น.-18.00 น. ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาเริ่ม ปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินและถนนต่อเนื่อง 9 สาย อาจส่งผลกระทบเกิดปัญหาจราจรติดขัดได้ ประชาชนควรศึกษาเส้นทางเข้าร่วมกิจกรรมหรือเส้นทางเลี่ยง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ ที่หมายเลข 1197 หรือ www.trafficpolice.go.th

บช.น.ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ตารวจจัดการจราจรบริการประชาชนไว้อย่างเต็มที่ ส่วนแรกได้แก่ พื้นที่จัดกิจกรรมชั้นในประกอบกาลัง สน.พื้นที่รับผิดชอบและ บก.จร.จานวน 300 นาย ส่วนที่สอง ถนนและแยกพื้นที่ต่อเนื่อง จัดกาลังของ สน.พื้นที่รับผิดชอบประจาจุดเต็มอัตรากาลังพล โดยมีศูนย์วิทยุ บก.02 ควบคุมสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างทันที รวมถึงแนะนาเส้นทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บก.02

Copyright © 2009-2019 by Metamedia Technology. All rights reserved.