109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2558

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง 9.6
สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร 7.6
ถนนศรีเวียง 7.4
ถนนประมวล 7.4
ทางเลียบถนนรัตนาธิเบศร์ 7.3
ถนนดินแดง 7.3
ถนนสาทรเหนือ 7.1
สะพานข้ามแยกบางเขน 6.7
ถนนงามวงศ์วาน 6.6
ถนนสุรศักดิ์ 6.3

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2015-07-11 Sat 9.8
2015-11-13 Fri 9.7
2015-12-05 Sat 9.7
2015-12-26 Sat 9.7
2015-09-02 Wed 9.7
2015-09-05 Sat 9.6
2015-09-19 Sat 9.6
2015-11-07 Sat 9.6
2015-06-27 Sat 9.6
2015-07-30 Thu 9.6
Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.