109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2561

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
Pracha Songkhro Road 9.8
Pracharat Bamphen Road 9.7
Surawong Road 9.7
Phra Sumen Road 9.7
Sutthisan Winitchai Road 9.6
Ratchadamnoen Nok Road 9.6
Si Lom Road 9.6
Banthat Thong Road 9.6
Charoen Krung Road 9.5
Rama 1 Road 9.5

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2018-01-10 Wed 8.9
2018-04-10 Tue 8.8
2018-11-10 Sat 8.3
2018-08-25 Sat 8.3
2018-06-16 Sat 8.3
2018-09-04 Tue 8.2
2018-04-28 Sat 8.1
2018-08-06 Mon 8.1
2018-07-27 Fri 8.1
2018-09-01 Sat 8.0

*จากการเก็บข้อมูลสภาพจราจรทุก 5 นาทีบนถนนในโครงข่าย LocTable โดยคัดเฉพาะสายที่มีปริมาณข้อมูลอย่างน้อย 2 ใน 3

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.