109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2562

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
Trithong Rd 9.9
Surawong Road 9.9
Pracharat Bamphen Road 9.9
Pracha Songkhro Road 9.9
Phra Sumen Road 9.9
Phahurat Road 9.9
Chakkraphatdiphong Rd 9.9
Ratchadamnoen Nok Road Frontage 9.9
Si Lom Road 9.8
Banthat Thong Road 9.8

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2019-07-18 Thu 9.4
2019-08-03 Sat 8.3
2019-08-06 Tue 8.2
2019-07-04 Thu 8.2
2019-11-09 Sat 8.2
2019-07-24 Wed 8.2
2019-07-05 Fri 8.1
2019-06-28 Fri 8.1
2019-08-01 Thu 8.1
2019-09-24 Tue 8.1

*จากการเก็บข้อมูลสภาพจราจรทุก 5 นาทีบนถนนในโครงข่าย LocTable โดยคัดเฉพาะสายที่มีปริมาณข้อมูลอย่างน้อย 2 ใน 3

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.