109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2563

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
Trithong Rd 10.0
Worachak Road 10.0
Pracha Songkhro Road 9.9
Banmo Rd 9.9
Pracharat Bamphen Road 9.9
Phahurat Road 9.9
Mahachai Road 9.8
Luang Road 9.8
Ratchadamnoen Nok Road 9.8
Pracharat Sai1 Road 9.8

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2020-10-17 Sat 8.9
2020-08-05 Wed 8.8
2020-07-04 Sat 8.7
2020-08-29 Sat 8.7
2020-08-15 Sat 8.6
2020-12-05 Sat 8.5
2020-10-03 Sat 8.5
2020-10-31 Sat 8.4
2020-10-16 Fri 8.4
2020-08-14 Fri 8.3

*จากการเก็บข้อมูลสภาพจราจรทุก 5 นาทีบนถนนในโครงข่าย LocTable โดยคัดเฉพาะสายที่มีปริมาณข้อมูลอย่างน้อย 2 ใน 3

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.