109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2564

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
Trithong Rd 9.9
Worachak Road 9.9
Pracharat Bamphen Road 9.8
Pracha Songkhro Road 9.8
Banmo Rd 9.8
Phahurat Road 9.7
Pracharat Sai1 Road 9.7
Luang Road 9.7
Mahachai Road 9.6
Chan Road 9.5

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2021-11-02 Tue 7.8
2021-04-03 Sat 7.8
2021-10-15 Fri 7.7
2021-12-04 Sat 7.7
2021-03-06 Sat 7.6
2021-11-20 Sat 7.6
2021-03-13 Sat 7.6
2021-12-18 Sat 7.5
2021-03-27 Sat 7.5
2021-02-26 Fri 7.5

*จากการเก็บข้อมูลสภาพจราจรทุก 5 นาทีบนถนนในโครงข่าย LocTable โดยคัดเฉพาะสายที่มีปริมาณข้อมูลอย่างน้อย 2 ใน 3

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.