109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2565

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
Trithong Rd 10.0
Phloen Chit Road 9.9
Worachak Road 9.9
Pracharat Bamphen Road 9.9
Surawong Road 9.8
Phahurat Road 9.8
Mahachai Road 9.8
Pracharat Sai1 Road 9.8
Srivhiang Road 9.8
Banthat Thong Road 9.8

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2022-08-27 Sat 8.5
2022-10-08 Sat 8.3
2022-08-12 Fri 8.3
2022-09-09 Fri 8.2
2022-10-04 Tue 8.1
2022-08-16 Tue 8.1
2022-09-01 Thu 8.0
2022-09-03 Sat 7.9
2022-02-05 Sat 7.9
2022-08-29 Mon 7.9

*จากการเก็บข้อมูลสภาพจราจรทุก 5 นาทีบนถนนในโครงข่าย LocTable โดยคัดเฉพาะสายที่มีปริมาณข้อมูลอย่างน้อย 2 ใน 3

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.