109
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

สถิติจราจรในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจปี 2566

ถนนที่รถติดที่สุด

ถนน ดัชนี
Trithong Rd 10.0
Yaowarat Road 10.0
Pracharat Bamphen Road 10.0
Worachak Road 10.0
Charoen Krung Road 9.9
Banmo Rd 9.9
Surawong Road 9.9
Phloen Chit Road 9.9
Ratchadamnoen Nok Road 9.9
Banthat Thong Road 9.9

 

วันที่รถติดที่สุด

วันที่ ดัชนี
2023-10-04 Wed 7.8
2023-09-30 Sat 7.8
2023-11-11 Sat 7.7
2023-11-08 Wed 7.7
2023-08-04 Fri 7.6
2023-02-15 Wed 7.6
2023-09-22 Fri 7.5
2023-01-21 Sat 7.5
2023-08-26 Sat 7.5
2023-09-01 Fri 7.5

*จากการเก็บข้อมูลสภาพจราจรทุก 5 นาทีบนถนนในโครงข่าย LocTable โดยคัดเฉพาะสายที่มีปริมาณข้อมูลอย่างน้อย 2 ใน 3

Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.