109
log in or register | ThaiEnglishJapan
feed

Longdo Traffic คืออะไร

เอกสารเผยแพร่

เกี่ยวกับบริการ

Longdo Traffic เป็นหนึ่งในบริการของ Longdo.COM โดยมีเป้าหมายให้บริการรายงานข้อมูลสภาพจราจรและรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ ฝกตก น้ำท่วม การก่อสร้าง การชุมนุม การจัดงาน ฯลฯ ข้อมูลเหตุการณ์ โดยมีข้อมูลจากหลายๆ แหล่งดังต่อไปนี้

 • ข้อมูล iTic  เชื่อมโยงจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTic) โดยมีข้อมูลหลักๆ  มาจากต้นแหล่งข้อมูลภาครัฐ
  • กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท Forth / Genius (ป้ายจราจรอัจฉริยะตามท้องถนน)
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • ภาพจากกล้อง CCTV ของ NECTEC และ ในบางกรณีจาก กทม. และ สนข.

  และข้อมูล Mobile Probe จากรถ TAXI, รถบรรทุก, รถประจำทาง, และรถแบบอื่นๆ ที่วิ่งอยู่ทั่วประเทศไทย

 • ข้อมูลจากภาคเอกชนอื่นๆ ปัจจุบันมีข้อมูลจากบริษัท Oriscom ประเภท TAXI probe วิ่งทั่วกรุงเทพตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ได้ซึ่งข้อมูลถนนที่ครอบคลุมกว่า
 • ข้อมูลจากอาสาสมัคร Longdo ข้อมูลสภาพจราจรรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดต่างๆ จากอาสาสมัครผู้ใช้ Longdo Mobile ซึ่งสามารถร่วมรายงานสภาพจราจรเข้ามาได้ ท่านก็สามารถร่วมรายงานเหตุการณ์ได้! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า จราจรอาสา 

หน้าแรกของเว็บไซต์ Longdo Traffic ประกอบด้วย แผนที่ และพื้นที่สำหรับแสดงเนื้อหา ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือ หน้าหลัก สำหรับแสดงรายการข่าวอัพเดทของเว็บไซต์และรายงานเหตุการณ์ต่างๆ คู่มือการใช้งาน สำหรับแสดงวิธีการใช้และความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆบนแผนที่

ข้อมูลทางเทคนิค สามารถดูได้ที่ traffic.longdo.com/brochure

แหล่งข้อมูลจราจร

การใช้งานเว็บไซต์

ความหมายเส้นสีจราจร

วิธีการใช้งานแผนที่

 • เลื่อนแผนที่
  โดยคลิกเมาส์ที่แผนที่ละลากแผนที่เพื่อเลื่อน
 • zoom in / Zoom out
  • เลื่อนปรับระดับ zoom level ด้วยแถบ zoom บนแผนที่
  • หมุนล้อเมาส์(mouse wheel)ขึ้นเพื่อ zoom in หรือ หมุนล้อเม้าส์ลงเพื่อ zoom out
  • ดับเบิ้ลคลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการ zoom in
 • ดูรายละเอียดของเหตุการณ์
  โดยคลิกที่รูปสัญลักษณ์ของเหตุการณ์นั้น
 • ดูเส้นทางแนะนำ
  โดยคลิกขวา เลือกเมนู "เดินทางจากจุดนี้" และ "เดินทางมายังจุดนี้" ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง และ จุดสิ้นสุดของการเดินทางตามลำดับ

ระดับความคล่องตัวของ แต่ละเส้นสีการจราจร

สำหรับเส้น ทางด่วน
สำหรับเส้น ทางหลวง
สำหรับเส้น ถนนในเมือง
สำหรับเส้น ถนนในตรอกซอกซอย

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆบนแผนที่

แถบแสดงรายละเอียด

 • คลิกที่แท็บด้านบนเพื่อเลือกดูรายละเอียด ได้แก่
  • หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ และรายงานเหตุการณ์
  • เส้นทาง เส้นทางแนะนำในการเดินทาง
   • คลิกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อล้างข้อมูลจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการเดินทางที่เลือกไว้
   • คลิกที่ปุ่ม "กลับ" เพื่อกลับทิศทางจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการเดินทาง
   • คลิกที่ปุ่ม "วิ่ง" เพื่อจำลองการเดินทาง
  • ค้นหา ค้นหาสถานที่
 • สามารถซ่อน(หรือแสดง)เนื้อหาโดยการคลิกที่ไอคอนลูกศรด้านขวามือ(ถ้ามี)ของแถบหัวเรื่อง

รายงานเหตุการณ์

 • รายงานเหตุการณ์เรียงตามลำดับล่าสุด หน้าแรกของรายงานจะแสดงรายการเหตุการณ์ที่ยังดำเนินอยู่ (ไม่รวมการก่อสร้าง) และสามารถดูรายการเหตุการณ์ย้อนหลังได้โดยการคลิกดูหน้าถัดๆไป
 • ดูรายละเอียดของเหตุการณ์โดยคลิกที่รายการเหตุการณ์บนพื้นที่แสดงเนื้อหา(หรือคลิกที่รูปสัญลักษณ์เหตุการณ์บนแผนที่) แผนที่จะเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์อัตโนมัติ และแสดง popup รายละเอียดของเหตุการณ์

 

Copyright © 2009-2017 by Metamedia Technology. All rights reserved.